KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA
Strona główna

KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA „LEXIBER”
Oferuje kompleksową obsługę podatkowo-rachunkową:

  • Badanie sprawozdań finansowych
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencji pomocniczych
  • Doradztwo podatkowe
  • Doradztwo z zakresie organizacji rachunkowości
  • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, ryczałtu, karty podatkowej
  • Rozliczenia roczne PIT, ZUS
  • Odwołania od decyzji organów podatkowych

Strona głównaKontakt